Avís legal

Condicions generals de l’ús de www.ferfrans.com

1.Dades identificatives
En compliment amb el deure informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:

L’empresa titular d’aquesta website és FERFRANS, S.A… amb CIF: A-58947557 amb domicili social en Rambla Sant Isidre, 9  08700 IGUALADA (Barcelona), i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona – Tom 10571 Llibre 0569, Secció 2ª, Foli 072, Full 121245, Inscripció 1ª, CIF A-58947557 Grup A – Títol GC419. Email de contacte igualada@ferfrans.com

2. Usuaris
L’accés i/o ús d’aquest portal atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment d’unes altres que, si escau, resultin d’obligat compliment.

3. Ús del portal
L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del PORTAL. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que anés necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya sobre la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.
L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que s’ofereixen a través d’aquesta web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los para (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (*ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (*iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de FERFRANS, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (*iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

FERFRANS es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, FERFRANS no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 1. Propietat intel·lectual i industrial
  FERFRANS per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc…), propietat de FERFRANS o de tercers.
  L’USUARI es compromet a respectar tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial d’aquesta pàgina. Podrà visualitzar els elements de la website i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició o qualsevol altra forma d’explotació, així com la seva modificació, alteració o des compilació. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de FERFRANS.
 2. 5. Exclusió de garanties i responsabilitat
  FERFRANS i els seus llicenciadors o mandataris no es fan responsables, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
 3. 6. Modificacions
  FERFRANS es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en aquesta website, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats a la web i l’accés a aquests.
 4. 7. Ocupació de cookies i emmagatzematge d’IP’s
  Aquesta web podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’USUARI. Les cookies s’associen únicament a un USUARI anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’USUARI. L’USUARI podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per FERFRANS, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’USUARI d’accedir als continguts. Així mateix, aquesta web pot emmagatzemar i fer ús de les adreces IP dels seus usuaris amb la finalitat d’administrar i realitzar un seguiment de la utilització del lloc web en el seu conjunt. FER FRANS no associa adreces IP amb informació identificable personalment.
 5. 8. Enllaços
  En el cas que en aquesta web es disposessin enllaços o hipervíncles cap a altres llocs d’Internet, FER FRANS no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap cas FERFRANS assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervíncles o altres llocs d’Internet.  Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació de FERFRANS amb les entitats connectades.

9. Dret d’exclusió
FER FRANS es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a aquesta website i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10. Generalitats
FERFRANS perseguirà l’ incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda d’aquesta web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

FERFRANS presta els serveis al fet que es refereix les presents condicions de forma gratuïta, sense perjudici de la qual cosa, podrà establir preu a determinats serveis o productes oferts, de la qual cosa informarà oportunament en les seccions destinades als mateixos.

11. Modificació de les presents condicions i durada
FERFRANS podrà modificar a qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.
La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

12. Legislació aplicable i jurisdicció
La relació entre FERFRANS i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de IGUALADA (Barcelona)